Coronavirus (COVID-19) and Skretting feed production

18 March 2020

Skretting is closely monitoring the situation and so far, we see no immediate consequences for feed production at our feed factories. We are in contact with our critical suppliers and continuously check shipment planning.

 Skretting has defined everyone who works in our factories and those who cannot do their job from home as critical personnel. We have introduced special measures to reduce the chance of critical personnel becoming ill or being placed in home quarantine. Close contact is unavoidable in our production environment, so we have introduced strict measures to minimise contact and no personal crossover of different shifts. The areas are also disinfected and washed down between shifts.

 As of 23.03.2020 our non-operational team members will be  working remotely to maintain social distancing. Team members in non-production roles have whatever they need to work remotely, if needed, and to continue doing their jobs safely and securely. We have strong channels of internal communication, which are in use today, that do not require in person interactions.

 An emergency response team was established in late January by Skretting's parent company, Nutreco. This team is continuously monitoring the raw material situation and has an overview of all ingredients so that we know where we can possibly face challenges. To date, we have not seen major issues impacting raw material and thereby feed delivery.

 So far, no evidence has been found that there is a risk that the coronavirus can be transmitted via raw materials. The European Food Safety Authority (EFSA) said in a statement on March 11, 2020, that there is no evidence that the corona can be transmitted through food: "There is currently no evidence that food is a likely source or route of transmission of the novel coronavirus, COVID-19.”

 We are communicating closely with our colleagues about preventative personal hygiene measures in accordance with the advice of the Turkishhealth authorities, the World Health Organization (WHO) and Nutreco’s own measures, including personal quarantine where any risk is present.

 Should the situation change significantly, we will inform you.

 

Koronavirüs (COVID-19) ve Skretting yem üretimi

 

Skretting COVID-19 ile ilgili durumu yakından takip ediyor ve şimdiye kadar yem fabrikalarımızda yem üretimini etkileyecek acil bir durum müşahade etmedik. Kritik tedarikçilerimizle temas halindeyiz ve sevkiyat planlamasını sürekli kontrol ediyoruz. Günlük olarak durumu yönetim ekibimizle değerlendiriyoruz.

 Skretting, fabrikalarımızda çalışan herkesi ve kritik personel oldukları için işlerini evden yapamayacak olan operasyonel çalışanlarımızı tanımladı. Kritik personelin hasta olma veya evde karantinaya alınma olasılığını azaltmak için özel önlemler aldık. Üretim ortamımızda yakın temas kaçınılmazdır, bu nedenle teması en aza indirmek ve vardiya değişimlerinde değişim yapan personelin aynı ortamda aynı anda bulunmamaları için katı önlemler aldık. Bölgeler dezenfekte edilmekte ve vardiyalar arasında temizlenmektedir.

 23.03.2020 tarihi itibariyle operasyonel olmayan ekip üyelerimiz artık sosyal mesafeyi korumak için uzaktan çalışmaya geçiyor. Üretim dışı rollerdeki ekip üyeleri, gerektiğinde uzaktan çalışmak ve işlerini güvenli ve emniyetli bir şekilde yapmaya devam etmek için ihtiyaç duydukları teknik her türlü olanağa sahiptir. Hali hazırda kullanılan ve kişisel etkileşimi gerektirmeyen güçlü iç iletişim kanallarımız vardır.

 Skretting’ in ana şirketi Nutreco tarafından Ocak ayı sonlarında acil müdahale ekibi kuruldu. Bu ekip sürekli olarak hammadde durumunu izliyor ve karşılaşabileceğimiz tüm zorlukları belirleyip bütün hammaddelerle ilgili genel bir durum değerlendirmesi yapıyor. Bugüne kadar hammadde ve dolayısıyla yem dağıtımını etkileyecek önemli bir durum görülmemiştir.

 Şimdiye kadar, koronavirüsün ham maddeler yoluyla bulaşma riski olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 11 Mart 2020 tarihli bir açıklamada, koronanın gıda yoluyla bulaşabileceğine dair bir kanıt bulunmadığını söyledi: "Şu anda gıdaların yeni koronavirüs COVID-19'un muhtemel bir kaynağı veya bulaşma yolu olduğuna dair kanıt yok."

 Türk sağlık otoritelerinin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve herhangi bir riskin mevcut olduğu kişisel karantina dahil olmak üzere Nutreco'nun kendi önlemlerinin tavsiyesi doğrultusunda koruyucu kişisel hijyen önlemleri hakkında meslektaşlarımızla yakın iletişim kuruyoruz.

 Durum önemli ölçüde değişirse, sizi tekrar bilgilendireceğiz.