Dokumentasjon for skinnhelse

Fiskens slim er en viktig del av fiskens forsvarssystem og utgjør den første barriere mot potensielle sykdomsfremkallende mikroorganismer. Slimets viskositet beskriver helt enkelt slimets «seighet» og er et mål på hvor tyktflytende eller tynnflytende slimet er. I forsøk er det vist at Protec øker slimets viskositet signifikant, at det altså blir mer tyktflytende. Dette utgjør en stor fordel når det kommer til rollen slimet har som mekanisk beskytter. Lysozymer er komponenter av immunsystemet med antibakteriell virking og bidrar til å hindre vekst av mikroorganismer i fiskens hud. Forsøk viser at ved å fôre fisken Protec får en høyere nivåer av lysozymer i slim. Dette vil gjøre slimet i stand til å gi en økt biologisk beskyttelse mot potensielt skadelige mikroorganismer. Dette er spesielt viktig med tanke på sår og slitasjeskader.

 

Figuren viser slimets viskositet (cp) mål fra fisk fôret et kontrollfôr og fisk fôret Protec. Slim fra Protec fisken hadde signifikant høyere viskositet enn kontrollfisk.

Fra forsøk er det dokumentert at Protec inneholder virkestoffer som tas opp i fiskens hud og gir økt beskyttelse mot sårbakterier.

Figuren viser slimets lysozym nivå hos fisk fôret kontrollfôr og fisk fôret Protec. Lysozymnivået i slim hos fisk fôret Protec var signifikant høyere enn hos fisk fôret kontrollfôr 

 
Figuren viser immunsystemets aktivitet (målt som kjemokiner) hos kontroll og fisk fôret Protec. Resultatet viste høyere immunaktivitet hos Protec fisken enn kontrollfisken.

 

 

Antioksidanter er en viktig del av kroppens forsvarsmekanismer og hindrer skadelig effekter som forårsakes av blant annet stress og sykdom. Det er derfor en fordel om fisken får tilført ekstra antioksidanter via fôret i perioder der den er mer utsatt for både ytre og indre påkjenninger. I Skretting brukes FRAP når nivå av antioksidanter i blodet måles. I forsøk er det sett høyere FRAP nivåer i blodet hos fisk som er fôret Protec mot kontroll. Dette gjenspeiler det faktum at Protec inneholder en rekke ulike komponenter som øker fiskens antioksidative kapasitet.

Figuren viser FRAP nivå hos fisk fôret Protec sammenlignet med kontroll. Fisk som var fôret Protec viste mye høyere nivåer av antioksidanter.
Moritelle forsøk - viser dødelighet i forsøk
Grafen viser resultater fra et kontrollert smitteforsøk med Moritella viscosa ved Veso Vikan i 2019. Fisk fôret med helsefôr hadde redusert dødelighet sammenlignet med kontroll.

 

I et kontrollert smitteforsøk med vintersårbakterien Moritella viscosa ved VESO Vikan, hadde fisk som hadde gått fôr tilsatt glukaner 66% lavere dødelighet enn kontrollfisk. Videre hadde glukangruppen 25% færre fisk med sår og det var også 39% reduksjon i alvorlighetsgraden av de sårene som hadde oppstått. Betaglukaner er en av Protecs viktige komponenter for å fremme bedre fiskehelse.

Forskningsresultater glukaner i fôr

Figuren viser resultater fra et kontrollert smitteforsøk med Moritella viscosa. Protec gruppen viste 66% lavere dødelighet sammelignet med kontroll.

Støtte til skinnhelsen under 8 grader

Bruk Protec i 2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr til temperaturen igjen er over 8 grader.


 

Express Polar er anbefalte vekstfôr ved lave temperaturer. Express Polar er vinterutgaven av Express og er tilpasset fiskens behov ved temperaturer under 8 grader. Les mer  


 Ved utbrudd av sår

Bruk Protec i 2 uker eller til symptomene er redusert, og appetitt og dødelighet er normalisert.