Program AquaTraining Settefisk

 Her vil vi publisere programmet så snart det er klart. Vi jobber nå med å booke foredragsholdere, og så langt har vi med oss;

  • Kari Attramadal fra Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU
  • Patogen
  • AquaGen
  • Artec Aqua