Webinar: Hvordan spiller fôr, fisk og system på lag?

Siste nytt innen ernæring og systemutnyttelse for RAS

Når: 25.februar, kl.12.00-13.00

Fôr er en viktig innsatsfaktor i RAS-anlegg. Et fôr skal gi god fiskevelferd og vekst for fisken, samtidig som det bidrar til best mulig drift av anlegget. I tillegg til dette har fôret stor betydning for klimaavtrykket fra produksjonen. Skretting inviterer til webinar for å gi siste nytt om ernæring og fôrets påvirkning i RAS. Vi har med oss Lars Rohold fra AkvaGroup og Paulo Mira Fernandes fra Skretting ARC som vil fokusere på vannkvalitet, fordeling av næringsstoffer, utslipp og fôr til RAS.

Fiskefôr og fordeling av næringsstoffer i RAS-anlegg
Lars Rohold
Salgssjef AkvaGroup

Development of feeds for RAS
Paulo Mira Fernandes
Forsker, Skretting ARC

Påmelding