Laks
(Salmo salar)

Nyttig å vite om laks

Mesteparten av laksen som er tilgjengelig i  markedet er oppdrettsfisk, der de største produksjonslandene er Norge, Chile, Canada, Storbritannia, Russland og Australia. Våre produkter møter ernæringsbehovene til laks i hele livssyklusen.

Optimalisert laksefôr for økt slakteutbytte

Reduseres sløyesvinnet fra oppdrettet laks og ørret med 1-2 prosent, kan næringen produsere en halv middag ekstra fra hver slaktet fisk. Fôrreseptene som gjør dette mulig, er allerede tatt i bruk i Skrettings Premium-fôr.

Les artikkelen

Skretting håndterer utfordrende råvaresituasjoner

I slutten av 2014 gikk prisen på fiskemel kraftig opp samtidig som dollarkursen steg betraktelig. Skretting er godt forberedt på å håndtere råvareutfordringene.

Les artikkelen

SHIELD for å holde lusa unna laksen

Forsøk viser at laks som får SHIELD, får opptil 20% mindre lusepåslag. Mindre lus betyr mindre avlusing og færre sultedager.

Les artikkelen

Karina Daae Nilssen

Produktsjef vekstfôr

+47 76 11 76 12

Send e-post