Er fisken din forberedt for PD-sesongen?

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) kan gi alvorlige økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. Med Skrettings helsefôr React og Protec reduserer du risiko og skadeomfang ved PD-utbrudd.

Skretting har gjennomført forsøk for å undersøke hvilken effekt optimal ernæring har ved PD-utbrudd. Resultatene viste at fisken fôret med Protec hadde redusert virusmengde i kroppen og det var mindre antall smittet fisk i denne gruppen sammenlignet med den vaksinerte gruppen fôret med kontrollfôr. Det gir en vesentlig effekt på dødeligheten. Den vaksinerte fiskegruppen fôret Protec hadde en kumulativ redusert dødelighet på 80 prosent sammenlignet med den vaksinerte gruppen fôret kontrollfôr. I den uvaksinerte gruppen ble dødeligheten redusert med 70 prosent (se graf). 

Smitteforsøk viser 70% redusert dødlighet ved bruk av Protec

 

 

 

 

 

 

 

Slik fôrer du med Protec

Ved risiko for PD anbefaler Skretting å bruke Protec i fire uker før høyrisiko og deretter to uker for hver fjerde uke med vekstfôr gjennom risikoperioden. Dette anbefales for å skape en fisk som er best mulig rustet før et eventuelt sykdomsutbrudd.
Av og til trenger Norges friskeste husdyr behandling, all forebygging til tross. Derfor har Skretting utviklet React til støtte for PD-smittet fisk.

Hva er Pancreas Disease?

Alvorlig sykdom som rammer laksefisk og forårsakes av salmonid alphavirus (SAV). Viruset angriper fiskens skjelettmuskulatur, hjertemuskulatur og bukspyttkjertel (pancreas). Ettersom bukspyttkjertelen rammes vil også fiskens evne til å fordøye fôret påvirkes. Nedbryting av kjertelvev fører til at fisken ikke lenger klarer å produsere tilstrekkelig mengde fordøyelsesenzymer, noe som i neste omgang fører til redusert vekst. Sykdommen kan dermed gi store økonomiske tap for oppdrettere.

Lukk
For å forbedre nettsiden for deg bruker vi informasjonskapsler Les mer