Arter brukt i fiskeolje og fiskemel

Under finner du en oversikt over fiskearter brukt til å lage fiskeolje og fiskemel som inngikk i Skretting Norges fôrproduksjon i 2014.

Industrifiske

Fiske der fangsten leveres til industrien for oppmaling til fiskemel og fiskeolje

Art og fiskeri

Latinsk navn Fiskemel % Fiskeolje %
Anchoveta -  Peru, nordlig og sentral stamme Engraulis ringens 14 % 19 %
Lodde -   Islandsk Mallotus villosus 8 % 6 %
Lodde -   Barentshavet Mallotus villosus 3 % 1 %
Brisling - Nordsjøen Sprattus sprattus sprattus 11 % 5 %
Baltisk brisling Sprattus sprattus balticus 3 % 4 %
Havsil - Nordsjøen Ammodytes marinus 7 % 10 %
Sild - Norsk vårgytende Clupea harengus 1 % 2 %
Sild - Islands sommergytende Clupea harengus 2 % 0 %
Kolmule - Nordøst-Atlanteren Micromesistius poutassou  33 % 9 %
Menhanden - Mexicogolfen Brevoortia patronus   10 %
Øyepål - Nordsjøen Trisopterus esmarkii 2 % 1 %
Strømsild Argentina sphyraena  0%  
Sum    83 % 67 %

Avskjær og biprodukter

Art og fiskeri

Latinsk navn  Fiskemel %  Fiskeolje % 
 Sild - Norsk vårgytende  Clupea harengus  7 %  9 %
 Sild - Islandsk sommergytende  Clupea harengus  1 % 2 %
 Lodde - Islandsk  Mallotus villosus  0 %  1 %
 Lodde - Barentshavet  Mallotus villosus  1 %  
 Sild - Nordsjøen  Clupea harengus  1 %  3 %
Avskjær og biprodukter (uidentifisert)    8 %  12 %
Lakseolje (fra oppdrett)      13 %
 Sum    17%

 33%