Commitment banner

Økt engasjement for en bærekraftig matproduksjon for framtiden

Vi kommer bare videre hvis vi går inn i en dialog med interessenter, spesielt våre ansatte, men også med samfunnet.

AquaVision og Agri Vision

Nutreco er vert for konferansene AgriVision og AquaVision som arrangeres sammen med Skretting. De arrangeres annethvert år og er en plattform for diskusjoner om globale fôr- og matspørsmål og ulike bransjerelaterte tema. Formålet er at sentrale interessenter fra den internasjonale fôr-til-mat-kjeden kommer sammen og diskuterer strategiske spørsmål, utvikler nye
ideer og inspirerer hverandre til innovative tilnærminger for framtiden.

Utvikling av lokalsamfunn

Mange bønder og oppdrettere i utviklingsland er små produsenter som bruker enkle metoder. Hvis man skal lykkes i å skaffe mat til en voksende verdensbefolkning på en bærekraftig måte, er det viktig å gjøre metodene til små produsenter mer produktive og bærekraftige.

Vi deltar i ulike program for utvikling av lokalsamfunn sammen med myndigheter, frivillige organisasjoner, universiteter og andre selskaper, som vi deler vår kunnskap og ekspertise med. I dag er vi blant annet engasjert i et prosjekt i Nigeria, der vi bidrar til å gi opptil 1000 oppdrettere et bedre utkomme, og et prosjekt i Indonesia som omfatter opptil 1000 små melkebønder.