Nutritional solutions banner

 

Effektive og bærekraftige ernæringsløsninger for fiskeoppdrett

Ved å utvikle ernæringsløsninger kan Skretting yte et vesentlig bidrag i arbeidet med å gjøre havbruk mer bærekraftig. Vi fokuserer på fire innovasjonsområder:
LifeStart, Helse og velferd, Fôreffektivitet, og Modeller og tjenester.

Effektiv bruk av begrensede marine ressurser

Marine råvarer som fiskemel og fiskeolje, som er vanlige ingredienser i fôr til oppdrettsfisk, er begrensede ressurser. Skrettings banebrytende konsept MicroBalance gjør at havbruksnæringen kan vokse uten at det legges mer press på villfisken. MicroBalance har gjort Skretting i stand til å bruke mye mindre fiskemel i diettene. I dag kan vi for eksempel lage laksedietter som er helt uten fiskemel. Vi undersøker også hvordan denne innovative ernæringsteknologien kan brukes til å finne alternativer til fiskeolje i diettene våre.

MicroBalance-konseptet gjør at Skretting kan være stadig mer fleksible når det gjelder sammensetningen av fôret. Dermed reduseres avhengigheten av kritiske råvarer. Konseptet sikrer samtidig at utskiftning av råvarer ikke går på bekostning av fiskens ytelse (vekst, fôrutnyttelse, helse og kjøttkvalitet).

Sikre fiskehelse

Mange oppdrettsanlegg driver i åpne systemer i sitt naturlige miljø. Det gjør fisken utsatt for påkjenninger som temperaturer, håndtering og en rekke parasitter og sykdommer som kan få negative konsekvenser for helsen. Skretting har som mål å hjelpe oppdrettere med å sikre fiskehelsen gjennom investeringer i FoU, som skal gi mer bærekraftig produksjon med god fiskevelferd og en mer effektiv produksjon.

Vårt helsefôr Protec er et resultat av mer enn 20 års forskning. Det beskytter fiskens skinn, tarm og gjeller. Det støtter immunforsvaret, gir byggesteiner til nye celler og øker nivået av antioksidanter. Det er dokumentert at Protec styrker fisk i møte med virus, parasitter og sykdomsframkallende bakterier.

Optimalisering av produksjonen

Fôret sammensetning har betydning for hvor effektivt fôret er. I tillegg påvirkes effektiviteten av flere miljømessige og fysiologiske forhold. Mange år med forskning har gitt Skretting en god forståelse av samspillet mellom disse faktorene og av hvordan bestemte fôr kan tilpasses lokale forhold.
For at det skal bli lettere for kundene våre å velge fôr som passer for dem, har Skretting utviklet det unike modelleringsverktøyet AquaSim. AquaSim består av en serie matematiske modeller som på grunnlag av data fra forsøk og opplysninger om driftskostnader og fôrpriser, regner ut kostnaden og nytten ved
de ulike Skretting-fôrene under bestemte miljømessige og fysiologiske forhold. Dermed kan oppdretterne velge en produktkombinasjon som gir optimal produksjon på anlegget og optimal avkastning på investeringen. Dette gjør at det kan produseres mer fisk til konsum uten at man øker belastningen på miljøet.