Ingredients banner

Et bærekraftig grunnlag for fiskefôr

Våre ernæringsløsninger omfatter en lang rekke ingredienser fra mange steder i verden. Vi kan bare utvikle bærekraftige ernæringsløsninger hvis vi er en del av en ansvarlig leverandørkjede.

Bærekraftig leverandørvalg

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører stiller vi miljømessige, samfunnsmessige og juridiske minstekrav til våre leverandører og deres virksomhet.

Over 90 % av våre leverandører har skrevet under på at de vil følge retningslinjene våre, og nye leverandører er forpliktet til å signere. Det gjennomføres bærekraftsrevisjoner av leverandørene, og i dette revisjonsarbeidet legges det spesielt vekt på land og ingredienser som har vist seg å representere en høy risiko.

Bærekraftssamarbeid

Samarbeid mellom partnere i verdikjeden (bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner) er en forutsetning for at man skal klare å møte bærekraftsutfordringene bransjen står overfor. Nutreco deltar i flere bærekraftssamarbeid, blant annt Round Table on Responsible Soy, ProTerra-nettverket, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Aquaculture Stewardship Council og IFFOs Responsible Supply Standard.