Bærekraftsrapport

Skretting arbeider i en biologisk produksjonskjede der miljø og bærekraft har direkte innflytelse på våre resultater. Derfor er konkrete bærekraftmål en del av vår strategi. Bærekraftrapporten vi gir ut hvert år er en måte for oss å synliggjøre disse målene og hvordan vi når dem.

Bærekraftsrapport Skretting Norge 2017

Bærekraftsrapport Skretting Norge 2016

 Forside Bærekraftsrapport 2016

 

 Nuterra produktevaluering juni 2018
  Nuterra produktevaluering mars 2017
   Forside Nuterra produktevaluering

Hvor kan du lære mer om Nutrecos bærekraftarbeid? 

Hvert år publiserer Skrettings morselskap Nutreco  en "Annual Sustainability Report". Rapporten gir detaljer om Skretting's prestasjoner de siste 12 måneder og våre mål for det innebærende år. 

Les Nutreco rapporten