Våre forskningsfasiliter jobber kontinuerlig for å bedre fôrproduksjonen

Forskningsstasjoner

Våre landbaserte forskningsstasjoner for fisk og reker består av innendørs og utendørs fasiliteter. Disse gir oss mulighet til å overvåke og kontrollere miljøfaktorer for å utføre nøyaktige eksperimenter med våre nyeste fôr på varierte oppdrettsarter. For å sikre at vi fullt ut møter lokale behov og utfordringer i bransjen, har vi etablert enheter i Norge, Italia, Spania, Kina og Japan. 

Vår forskningsstasjon i Lerang i Norge er spesialisert på å øke ytelsen til laks og ørret, og huser også et laboratorie dedikert til håndtering av luseinfeksjoner. 

Videreutvikling av fôr for ferskvannsørret evalueres på vår forskningsstasjon i nord-Italia, hvor vår spanske enhet koordinerer tester på marinearter som havabbor, sea bream og meagre i samsvar med forskningsinstitutt i sør-Europa. 

I Asia fokuserer vår forskningsstasjon i Kina på reke- og varmtvannsfiskearter inkludert asiatisk havabbor, snakehead, yellow catfish og tilapia. Vår japanske enhet er spesialisert på yellowtail kingfish og red sea bream i samarbeid med Kagoshima University.

 

 • Mann utfører målinger på prøvestasjon i Kina

  Forskningsstasjon for reker og asiatiske fiskearter i Hezhoubei, China.

 • Utendørsdam på forskningsstasjonen i Hezhoubei

  Utendørsdam på forskningsstasjonen i Hezhoubei, China

 • Arbeid på Lerang forskningsstasjon

  Utendørskar på Lerang forskningsstasjon, Norge

 • Testtanker Mozzecane

  Test-tanker i Mozzecane, Italia

1 /

Laboratorium

Skretting Aquaculture Research Centre’s (ARC) internasjonalt anerkjente havbrukslaboratorium analyserer resultatene fra alle våre forsøk. Ved hjelp av NIR-kalibreringer, som koordineres sentralt av ARC og finnes for nesten alle råvarer vi bruker globalt, utfører våre lokale NIR-enheter presise målinger av ernæringsverdien til all våre fôrkomponenter. Våre formulerere bruker denne informasjonen til å etablere optimaliserte resepter.

Laboratoriene analyserer også sammensetningen, ytelsen og kvaliteten på våre produkter for å sikre at de spesifikke behovene til hver kunde oppfylles.

Samtidig kjører vi et globalt overvåkningsprogram for alle ferdige produkter, der prøver produsert av alle våre selskap blir sendt til de samme laboratoriene og godkjent for metodene slik at de blir sammenlignbare.

1 /

Fôrteknologifabrikk

Vår pilot-skala fôrteknologifabrikk (FTP) omfatter småskala fôrproduksjonsutstyr som utforsker den nyeste produksjonsteknologien, nye formler og potensielle råvarer. Dette gjør oss i stand til å effektivt optimalisere utstyr, evaluere nye produksjonsmetoder, og produsere prøvepartier av prototypefôr.

FTP overholder strenge produksjonsspesifikasjoner og forsyner våre forskningsstasjoner og samarbeidende forskningsinstitusjoner som ønsker videre fin-justering og optimalisering basert på resultatene med en bred variasjon av eksperimentelt fôr.

Fasiliteten gir oss også mulighet til å utføre praktisk opplæring og dele kompetanse på tvers av virksomheten.

1 /