Forskning og innovasjon til havbruksnæringen

Skretting Aquaculture Research Center (ARC) ble etablert i 1989, og består av et internasjonalt team av forskere som er spesialisert innenfor fiske- og rekeernæring, helse og fôrproduksjon. I tillegg har ARC ekspertise på å utføre forsøk og analyser. Samlet bidrar ARCs arbeid til den økonomiske livskraften og bærekraften i havbruksnæringen.

I dag jobber ARC med fôraktiviteter for et stor antall arter på fem kontinenter. Innovasjoner blir overført til produkter og forbedringer over hele kloden gjennom en integrasjon av forretning og forskning. I tillegg utveksles ideer og innovasjoner med Nutrecos forskningsenheter som er spesialisert innenfor ernæringsløsninger til husdyr.

Samarbeid til fordel for alle

ARC deltar også i mange EU-prosjekter, og samarbeider med flere universiteter og forskningsinstitusjoner. ARC er også aktive i program som subsidieres av Norsk Forskningsråd.

Fiskehelse

I vårt arbeid med å produsere helsefremmende fôr foretar vi dybdeforskning på immunstimulanter, antioksidanter, stressreduksjon og tarmhelse. I tillegg til å optimalisere medisinfôr, lager vi fôr for spesifikke situasjoner, som sykdommer eller ekstreme miljø.

Vi har også utviklet og fremmer pionærarbeid med kvantiative histologiske metoder som gir presise vurderinger av endringer i organstruktur.

Optimalisert ernæring

Våre forskere tester råvarer kontinuerlig for å fastslå ernæringsverdi og funksjonalitet i produksjonsprosessen. Potensiell risiko med hensyn til mattrygghet, kvalitet og bærekraft testes også.

For å fastsette ernæringsbehov tas det nøye hensyn til art, størrelse, biologi og helsetilstand. Vi utvikler fôr for alle fiske- og rekearter som oppdrettes under optimale forhold, men utvikler også spesialfôr for oppdrett under vanskelige forhold, som regioner utsatt for varierende vanntemperatur. 

Avanserte teknikker for fiskefôrproduksjon

Siden innkjøp av råvarer er en stor kostnadsdriver, anstrenger våre fôrproduksjonsforskere seg spesielt for å øke råvarens fleksibilitet og funksjonalitet, uten å påvirke de fysiske eller ernæringsmessige aspektene av fôret.

Samtidig utvikler vi teknologi og nye metoder med mål om å øke effektiviteten og kvaliteten på våre fôr ytterligere, parallelt med at vi bidrar til en mer bærekraftig verdikjede.