Innovasjoner innen fiskefôr og produksjon

Avanserte produkter og konsepter til havbruksnæringen

Prime & Express

Prime & Express gir kortere produksjonstid uten å gå på bekostning av fiskehelse og kvalitet. Med utgangspunkt i fiskens organsystem har vi redesignet fiskevekst fra et helhetlig perspektiv. Fisken har forskjellige fysiologiske behov på ulike stadier i livet, derfor har vi laget to vekstfôr.

Om Prime&Express

SHIELD

SHIELD inneholder naturlige ingredienser som kan redusere lusetallene med 20%. SHIELD repellerer lus. Det betyr at fôret gir en frastøtende virkning på parasitten. 

Om SHIELD

Premium

Premium inneholder metabolske aktivatorer som stimulerer fiskens metabolisme og energiutnyttelse. De metabolske aktivatorene hjelper med å redusere visceralt fett, som gir høyere slakteavkastning med større fileter og høyere nivåer av omega-3 fettsyrer

Om Premium

Protec

Protec er vårt funksjonelle fôr for oppdrettsfisk som bidrar til å beskytte skinnet, tarmene og gjellene. Det støtter også immunforsvaret, tilfører byggesteiner for nye celler og optimaliserer balansen mellom fisk, mikrober og miljø. 

Om Protec

HT

HT motvirker appetitt- og vekstratereduksjonen fisk opplever når vanntemperaturene overstiger 15°C.

 

 

MicroBalance

MicroBalance® gir oss muligheten til å produsere vekstfôr med en mye lavere mengde fiskemel, uten at det går på bekostning av ytelse, velvære og kvalitet på sluttproduktet.

Modeller og teknologi for havbruksnæringen

AquaSim - vekstmodeller for havbruksnæringen

Ved å kombinere biologi, kvalitet og økonomi gir vårt robuste sett av innovative AquaSim-verktøy kvalifiserte referanser der oppdrettere kan regne ut forventet ytelse, og få hjelp med å optimalisere produksjonen ytterligere.

I løpet av de siste 20 årene har vi etablert en omfattende portefølje av vekstmodeller for artene vi leverer fôr til. Formålet med vekstmodellene er å forutsi hvordan fisken vil yte i sine omgivelser, og gi kost-nytte evalueringer av ulike oppdrettsforhold.

Basert på vurderinger av oppdrettsmiljøet og hvert anleggs produksjonsmål, gir vi en rekke anbefalinger - inkludert de mest effektive lagringsmønstre, fôrvalg og fôrstrategi - for å hjelpe oppdrettere med å oppnå ønskede resultater.

NIR

NIR er en virkningsfull og effektiv teknologi for å sikre kvalitetskontroll. Kalibereringer med Nær-infrarød refleksjon (NIR) har blitt opprettet for de fleste råvarene vi bruker