AquaSim

Ved å kombinere biologi, kvalitet og økonomi gir vårt robuste sett av innovative AquaSim styringsverktøy kvalifiserte referanser der oppdrettere kan regne ut forventet oppdrettsytelse, og hjelpe dem med å optimalisere produksjonen ytterligere.

I løpet av de siste 20 årene har vi etablert en omfattende portefølje av vekstmodeller for det store antall arter vi leverer fôr til. Formålet med disse vekstmodellene er å forutsi hvordan fisken vil yte i sine omgivelser, og gi kost-nytte evalueringer av mange oppdrettsforhold.

Basert på vurderinger av oppdrettsmiljøet og hvert anleggs produksjonsmål, gir vi en rekke anbefalinger - inkludert de mest effektive lagringsmønstre, fôrvalg og fôrstrategi - for å gjøre produsentene i stand til å oppnå ønskede resultater.

An example of a AquaSim tool