Legemiddelovervåking (Pharmacovigilance)

Systemet for legemiddelovervåking er en integrert del av oppfølgingen av markedsførte veterinærmedisinske preparater. Ved unormaliteter og utilsiktede bivirkninger etter behandling ta kontakt med kvalifisert person for legemidler for råd og oppfølging. 

Margunn Sandstad

Kvalifisert person for legemiddelovervåking (QPPV)

+47 482 67 472

Send e-post

Ditte Christina Winding

Farmasøyt og kvalifisert person for legemiddeltilvirkning (permisjon)

+47 907 16 473

Send e-post