Skrettings avdeling for produktutvikling

Mads Martinsen

Direktør for produktutvikling

+47 916 40 119

Send e-post

Vekstfôr

Karina Daae Nilssen

Fagsjef vekstfôr

+47 975 44 992

Send e-post

Hege Lysne

Fagspesialist vekstfôr

+47 909 63 132

Send e-post

Iselin Rusten

Fagspesialist vekstfôr

+47 916 40 763

Send e-post

Settefisk og landbasert

Siri Tømmerås

Fagsjef landbasert
Stavanger

Send e-post

Eamonn O'Brien

Produktsjef marin settefisk

+32 9 2439191

Send e-post

Helse

Margunn Sandstad

Fagsjef fiskehelse og medisin

+47 482 67 472

Send e-post

Johan Rennemo

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær
Stavanger

+47 916 65 576

Send e-post

Eirik Hoel

Fagansvarlig fiskehelse

+47 48 89 50 87

Send e-post

Maren Iden Bjerkeset

Fagansvarlig fiskehelse

+47 46 44 80 96

Send e-post

Marine arter

Kathrine Ryvold Bakkemo

Fagsjef marine arter

+47 958 89 222

Send e-post