Skretting’s kvalitetsprogram

Kvalitet og sikkerhet fra råvare til sluttprodukt

Skretting kvalitetssikrer og kontrollerer hele produksjonsprosessen. Dette gjør vi for å levere kvalitet i henhold til spesifikasjoner, for å møte forventninger fra våre kunder og forbrukere, og bevare vår ledende posisjon i det globale markedet for fiskefôr.

Skretting Norge er miljøsertifisert etter ISO 14001-2004 og kvalitetssertifisert etter ISO 9001-2008. I er også sertifisert  i henhold til den internasjonale standarden for matvaresikkerhet, ISO 22000, og GlobalGAP-fôrstandard. 

Alle Skretting-fabrikkene har gjennomført risikoanalyser som følger HACCP-prinsippene (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP-rutiner og dokumentasjon blir evaluert og revidert jevnlig. 

Sertifikatene finner du her

Kvalitet og sikkerthet i alle ledd

Rollen til Nutrace®

Nutrace® er Skrettings program for mattrygghet og kvalitet. Systemet ble utviklet for å minimere all potensiell risiko assosiert med fôrproduksjon til havbruksnæringen, og for å sikre at uregelmessigheter raskt blir oppdaget og behandlet. Det unike Nutrace®-konseptet gir trygghet til våre kunder.

Nutrace® programmets fem standarder sikrer at vi produserer høykvalitetsfôr av bærekraftige råvarer:

Sertifisert kvalitet & matsikkerhet

Evaluering og styring av ingredienser og leverandører

Overvåkning og kontroll

Risikostyring

Sporing & dokumentasjon

Les mer