Skrettings kvalitetsprogram

Nutrace® er Skrettings program for mattrygghet og kvalitet. 

Skretting kvalitetssikrer og kontrollerer hele produksjonsprosessen. Dette gjør vi for å levere kvalitet i henhold til spesifikasjoner, for å møte forventninger fra våre kunder og forbrukere, og bevare vår ledende posisjon i det globale markedet for fiskefôr.

Skretting Norge er miljøsertifisert etter ISO 14001-2004 og kvalitetssertifisert etter ISO 9001-2008. I er også sertifisert  i henhold til den internasjonale standarden for matvaresikkerhet, ISO 22000, og GlobalGAP-fôrstandard. 

Alle Skretting-fabrikkene har gjennomført risikoanalyser som følger HACCP-prinsippene (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP-rutiner og dokumentasjon blir evaluert og revidert jevnlig. 

Sertifikatene finner du her

Kvalitet og sikkerthet i alle ledd

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Nutrace® programmets fem standarder sikrer at vi produserer høykvalitetsfôr av bærekraftige råvare

Sertifisert fôrkvalitet og mattrygghet

Skretting Norge er ISO 9001 (Kvalitetsstyring), ISO 14001 (Ytre Miljø), ISO 22000 (Mattrygghet) og GlobalGAP sertifisert. Et implementert og velfungerende HACCP system er del av vårt sertifiserte kvalitetssystem. Fokus på kontinuerlig forbedring, deling av kompetanse og erfaring på tvers av søsterselskap og internrevisjoner sikrer trygt fôr med høy kvalitet. Det gjennomføres årlig revisjon og oppfølging av ISO sertifikatene fra akkreditert tredjepart, og resertifisering hvert tredje år. For GlobalGAP sertifikatet utføres årlig resertifisering fra akkreditert tredjepart.

Evaluering og styring av ingredienser og leverandører

Vi bruker kun godkjente råvarer og leverandører. Hver leverandør evalueres og godkjennes for hver enkelt råvare, og vi stiller tydelige krav til mattrygghet og bærekraft. Alle godkjente råvarer, leverandører og tilhørende dokumentasjon lagres i en global Skretting-database som evalueres regelmessig. Evalureringen utføres av våre eksperter innen ernæring, mattrygghet, prosessering, bærekraft og HMS før de godkjennes. 

Overvåkning og kontroll

Skretting risikovurderer hva som må testes og overvåkes for alle fôrråvarer og ferdig produkt. Ernæring og fysiske egenskaper testes, og uønskede stoffer blir nøye overvåket. Som fôrprodusent forholder vi oss til myndighetskrav; hovedsakelig EU regler; men også spesifikke for Norge, som egne regler for GMO. Alle Skretting-fabrikker følger vårt overvåkingsprogram for fôr og råvarer. For hvert produserte råvare- og fôrparti hentes det ut referanseprøve, der blant annet pigmentnivå, fettsyrer og aminosyrer i fôret kontrolleres. Alle prøver gjennomføres ved godkjente laboratorier, og all dokumentasjon av analyser lagres på et felles område, der resultater deles på tvers av operasjonelle enheter.

Risikostyring

Vi jobber forebyggende og bruker risikoanalyser for å redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse. Kravene i Nutrace-standardene er viktige elementer for å minimere risikoen. Høyt kvalifiserte medarbeidere og tett samarbeid med søsterselskap verden over er andre helt vesentlige faktorer. Vi har hatt et robust elektronisk sporingsystem på plass i 15 år, og kan spore hvert råvareparti og ferdigfôrparti ut til kunde – og tilbake. Dersom en hendelse likevel skal oppstå har vi i løpet av minutter full oversikt over all vareflyt. Organisasjonen trener jevnlig på å håndtere uønskede hendelser for å minimere konsekvensene.

Vi definerer sporing i fire steg; råvarer, produksjon, ferdig fôr og salgsordre. Råvarepartiene som inngår i et nytt fôrparti er knyttet sammen i et datavarehus og videre til salgsordre. Det betyr at hver salgsordre kan spores elektronisk, fra råvare til salg, og salg til råvare. Tilsvarende kan hver råvare spores til alle fôr den inngår i, helt ut til kunden. Kundenettet til Skretting inkluderer det elektroniske sporingsverktøyet eTrace, der man finner analyseresultater av fôr per lokalitet, dokumentasjon på at fôret holder deklarert nivå, dokumentasjon på matvaretrygghet og vår elektroniske merking på hvert ferdigvareparti. Denne dokumentasjonen kan våre kunder bruke videre overfor egne kunder og andre interessenter. Sporingssystemet er også en del av Skrettings beredskapssystem i tilfelle tilbakekalling.