Skrettings kvalitetsprogram

Nutrace® er Skrettings program for mattrygghet og kvalitet. 

Skretting kvalitetssikrer og kontrollerer hele produksjonsprosessen. Dette gjør vi for å levere kvalitet i henhold til spesifikasjoner, for å møte forventninger fra våre kunder og forbrukere, og bevare vår ledende posisjon i det globale markedet for fiskefôr.

Skretting Norge er miljøsertifisert etter ISO 14001-2004 og kvalitetssertifisert etter ISO 9001-2008. I er også sertifisert  i henhold til den internasjonale standarden for matvaresikkerhet, ISO 22000, og GlobalGAP-fôrstandard. 

Alle Skretting-fabrikkene har gjennomført risikoanalyser som følger HACCP-prinsippene (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP-rutiner og dokumentasjon blir evaluert og revidert jevnlig. 

Sertifikatene finner du her

Kvalitet og sikkerthet i alle ledd

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Nutrace® programmets fem standarder sikrer at vi produserer høykvalitetsfôr av bærekraftige råvare

Nutrace® pillarer

Sertifisert fôrkvalitet og matvaretrygghet

Skretting Norge er ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 og GlobalGAP sertifisert. Et implementert og velfungerende HACCP system er del av vårt sertifiserte kvalitetssystem. Fokus på kontinuerlig forbedring, deling av kompetanse og erfaring på tvers av søsterselskap, og internrevisjoner sikrer trygt fôr av høy kvalitet. Det gjennomføres årlig revisjon og oppfølging av ISO sertifikatene, og resertifisering hvert tredje år. For GlobalGAPutføres årlig resertifisering.

Evaluering og styring av ingredienser og leverandører

Vi bruker kun godkjente råvarer og leverandører. Hver leverandør evalueres og godkjennes for hver enkelt råvare, og vi stiller tydelige krav til matvaretrygghet og bærekraft. Alle godkjente råvarer, leverandører og tilhørende dokumentasjon lagres i en global database som evalueres regelmessig. Evalueringen utføres av våre fagfolk innen ernæring, matvaretrygghet, prosessering, bærekraft og HMS. 

Overvåkning og kontroll

Skretting risikovurderer hva som må testes og overvåkes for alle fôrråvarer og ferdig produkt. Ernæringsverdier og fysiske egenskaper testes, og uønskede stoffer blir nøye overvåket. Som fôrprodusent forholder vi oss til myndighetskrav. For hvert produserte råvare- og fôrparti hentes det ut referanseprøve der blant annet pigmentnivå, fettsyrer og aminosyrer i fôret kontrolleres. Alle prøver gjennomføres ved godkjente laboratorier, og all analysedokumentasjon lagres på et felles område.

Risikostyring

Vi jobber forebyggende og bruker risikoanalyser for å redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse. Kravene i Nutrace-standardene er viktige elementer for å minimere risiko. Høyt kvalifiserte medarbeidere og tett samarbeid med søsterselskap verden over er viktige bidra til risikominimering. Vårt sporingsystem har vært i bruk og utvikling i mer enn 15 år, og kan spore hvert råvareparti og ferdigfôrparti ut til kunde – og tilbake. Dersom en hendelse likevel oppstår har vi i løpet av minutter full oversikt over all vareflyt. Organisasjonen trener jevnlig på å håndtere uønskede hendelser for å minimere konsekvensene.

Sporing

Vi definerer sporing i fire steg: råvarer, produksjon, ferdig fôr og salgsordre. Råvarepartiene som inngår i et nytt fôrparti er knyttet sammen i programvarer og videre til salgsordre. Det betyr at hver salgsordre kan spores elektronisk fra råvare til ferdigvare, og fra ferdigvare til råvare. Tilsvarende kan hver råvarer spores til fôret det inngår i og helt ut til merdkanten. Kundenettet til Skretting inkluderer sporingsverktøyet eTrace, der man finner analyseresultater av fôr per lokalitet, dokumentasjon på at fôret holder deklarert nivå, dokumentasjon på matvaretrygghet og vår elektroniske merking på hvert ferdigvareparti. Denne dokumentasjonen kan våre kunder bruke til egne kunder og andre interessenter. Sporingssystemet er også en del av Skrettings beredskapssystem i tilfelle tilbakekalling.