Skretting's bærekraftrapport

Skretting arbeider i en biologisk produksjonskjede der miljø og bærekraft har direkte innflytelse på våre resultater. Derfor er konkrete bærekraftmål en del av vår strategi. Bærekraftrapporten vi gir ut hvert år er en måte for oss å synliggjøre disse målene og hvordan vi når dem. 

Skretting Norges bærekraftrapport 2015

(Klikk på bildet for å åpne rapporten)
Bærekraftrapport 2015


Skretting Gruppen

Bærekraftrapport for Skretting Gruppen 2014