Våre sertifikater for fôrkvalitet og matvaretrygghet

Mattrygghet ISO 22000:2005 sertifikatet dokumenterer at Skretting har kontroll på potensiell risiko i produksjonen og at vi tilfredsstiller kundenes krav til trygg mat. Standarden kan benyttes i hele verdikjeden, og kan anvendes på tvers av bransjer og landegrenser. Sertifisering i henhold til ISO 22000:2005 betyr at vi oppfyller aktuelle lover og forskrifter, kundekrav og bransjestandarder. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser. I vente på utstedelse av nytt sertifikat, kan du nedenfor laste ned erklæring vedrørende ISO 22000:2005 sertifisering. 

ISO 22000 - Norsk sertifikat

ISO 22000 - Bekreftelse fra sertifiseringsorgan. 

Kvalitetsstyring ISO 9001:2015 sertifikatet viser at Skrettings kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser. Skretting ble resertifisert etter ISO 9001 i 2019. Klikk på bildet under for å laste ned Skrettings ISO 9001:2008 sertifikat på engelsk og norsk.

 ISO9001:2015 Norsk sertifikat

ISO 9001 - Norsk og engelsk sertifikat.

 Miljøstyring ISO 14001:2015 sertifikatet viser at vårt miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, kan våre samarbeidspartnere stole på at vi aktivt jobber for å redusere bedriftens og produktenes miljøpåvirkninger. Skretting ble resertifisert etter ISO 14001:2015 i 2019. Klikk på bildet under for å laste ned Skrettings ISO 14001:2015 sertifikat på engelsk og norsk. 

ISO 14001 - Norsk sertifikat
ISO 14001 - Norsk og engelsk sertifikat

GlobalG.A.P GlobalG.A.P er en frivillig sertifiseringsordning som setter standarder for produksjonsprosessen for landbruk og havbruk over hele verden. GlobalG.A.P-standarden er primært laget for å dokumentere overfor forbrukerne hvor maten er laget, hvordan den er produsert med minimale uheldige miljøpåvirkninger, og at arbeidernes HMS-forhold er ivaretatt. Skretting ble første gang GlobalG.A.P-sertifisert i 2011, og årlig siden. Klikk på bildet under for å laste ned Skrettings GlobalG.A.P-sertifikat på engelsk.

Global GAP certificate Global GAP NON GM
 GlobalG.A.P - English certificate  GlobalG.A.P NON-GM GlobalG.A.P - Frankrike (startfôr fra Skretting, produsert på Fontaine Les Vervins)

Debio Økologisk sertifikat Skretting-fabrikken i Stavanger en nå godkjent for produksjon av økologisk fiskefôr. Godkjenningen gjelder frem til  31.12.2020

Debio økologisk sertifikat
Debio Økologisk sertifikat

Label Rouge Skretting er Label Rouge LA31-05 ferskvannsfôr sertifisert. Label Rouge er en fransk spesifikasjon for å sikre høy standard på mat, inklusiv sjømat, og for å oppnå dette sertifikatet har Skretting blitt revidert etter LA31-05 ferskvannsfôr standarden og dokumentert at vi oppfyller kravene.

Label Rouge confirmation
Label Rouge certificate