Skreddersy ditt fôr med fokus på dine utfordringer

29 september 2019

Skretting lanserer konseptet minProtec som er helsepakker mot spesifikke utfordringer. Kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom års forskning på funksjonelle ingredienser og erfaringer med Protec, gjør at vi kan bryte ned denne kunnskapen i pakker mot enkeltutfordringer. Dette har gitt oss minProtec LUSEPAKKE, VIRUSPAKKE og SKINNPAKKE som legges på ditt valgte vekstfôr.

            

Ved en utfordring legges minProtec helsepakke på ditt valgte vekstfôr. Er fisken utsatt for flere utfordringer brukes Protec.

Din kunnskap er avgjørende

minProtec er utviklet etter innspill fra markedet mot spesifikke utfordringer. Ved å utnytte din kunnskap og erfaring om fisk og lokalitet blir det enklere å styrke fiskehelse i møte med de lokale utfordringene. At helseporteføljen vår nå utvides gjør at våre kunder får mer fleksibilitet og det er enklere å forebygge.

Jevn og kontinuerlig beskyttelse

Ved å bruke minProtec pakkene styrker du fiskens helse og fisken får kontinuerlig beskyttelse mot den spesifikke utfordringen. Du fôrer det planlagte vekstfôret, og driver samtidig helseforebyggende arbeid.

minProtec lusepakken minProtec viruspakken minProtec skinnpakken
  • Frastøter lus
  • Redusert lusepåslag
  • Støtter immunforsvaret
  • Redusert virusreplikasjon
  • Støtter immunforsvaret
  • Mildere utbrudd
  • Støtter immunforsvaret
  • Støtter skinnet
  • Økt beskyttelse mot sår, og redusert alvorlighetsgrad

Hvordan brukes minProtec-pakkene?

De ulike minProtec-pakkene brukes kontinuerlig i forkant av og i perioder hvor det er forventet utfordringer knyttet til lus, virus og skinnproblematikk.

Skal det forebygges mot flere enn én utfordring anbefales fortsatt Protec i pulsregime.

Les mer om våre helseløsninger

minProtec-pakker

Les mer om de ulike minProtec-pakkene: lus, virus og skinn.

Les mer

Protec

Her kan du lese mer om Protec og anbefalinger.

Les mer

Aqura

Fôr til syk fisk. Les mer om anbefalt fôr ved virusutbrudd.

Les mer

Margunn Sandstad

Fagsjef fiskehelse og medisin

+47 482 67 472

Send e-post

Johan Rennemo

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær
Stavanger

+47 916 65 576

Send e-post

Eirik Hoel

Fagansvarlig fiskehelse & fiskehelsebiolog

+47 48 89 50 87

Send e-post

Christina Husebø

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær

+47 905 49 265

Send e-post

Kristine Marie Hestetun

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær

Send e-post