AquaVision Talents: Havbruksnæringen - hvordan styrke omdømmet mot 2030?

12 september 2017

Unge talenter utfordrer etablerte ledere i havbruket, og sammen vurderer og prioriterer de hva de selv anser som sannsynlig og viktig de neste tolv årene.
 
Havbruksnæringen er en relativ ung næring som har vokst seg stor på relativt få år. I dag sysselsettes mange mennesker langs kysten og bidrar til verdiskapning. Samtidig har den flere utfordringer som påvirker omdømme og hindrer videre vekst. I dette prosjektet ser næringen selv på disse utfordringene. Videre foreslås ulike tiltak for å gi et bedre omdømme mot 2030.
 
Fem hovedutfordringer ble først identifisert av en rekke unge talenter fra havbruksnæringen og politiske partier under en samling kalt AquaVision Talents. Disse hovedutfordringer var på 1) miljø og fiskevelferd, 2) kommunikasjon og åpenhet, 3) attraktivitet for ungdom, 4) lokal ressursfordeling og 5) verdiskapning og samfunnsansvar. De unge talentene skisserte også et scenario for 2030 der næringen hadde et bedre omdømme og foreslo en rekke tiltak for å kunne forbedre omdømmet. Både utfordringene, scenariene og de foreslåtte tiltakene er presentert i rapporten.
 
Under den påfølgende internasjonale aquakulturkonferansen AquaVision stemte en rekke ledere fra næringen på de foreslåtte utfordringene og tiltakene fra de unge talentene. Mange av tiltakene hadde også høy prioritet blant lederne, slik som:
  • Deling av produksjonsdata mellom selskapene
    – og til offentligheten
  • Utviklingskonsesjoner hvor det forskes på integrert akvakultur
  • Skatteinsentiver ved utprøving av bærekraftige fôr
  • Identifisere talenter internt og gi medietrening
  • Lage et felles program fra næringen for å avdekke og kommunisere gode historier
  • Bygge attraktive visningsanlegg for undervisning og turisme
  • Lage et program for å synliggjøre næringen i skole og utdanning
  • Dreie skatteinntekter fra lokale næringsaktører fra stat til kommune

Last ned rapporten her.

Forside AquaVision Talents rapport