Beste resultat noen gang hos Kaldhag, Bremnes

8 februar 2018

Fokus, kunnskap og kjennskap er suksessoppskriften til Bremnes anlegget Kaldhag utenfor Sandnes i Rogaland. I juni satte de ut fisk på 170 gram, og alt i slutten av november hadde fisken nådd en vekt på 1,4 kilo. Med dette ser Kaldhag de beste resultatene noen gang, og har så langt den beste høstfisken i Bremnes-systemet. De ansatte har noen gode tips om fokus, kunnskap og kjennskap for å få fisken til å vokse over all forventning.

Suksessoppskrift: Fokus, kunnskap og kjennskap

Vi møter en engasjert gjeng når vi ankommer anlegget. Torstein Sigmundsen, driftsleder for naboanlegget Slettavik, bruker ikke mye tiden før han skryter av fokuset og samarbeidet på flåten. Siden forrige utsett har de implementert nye arbeidsrutiner som de mener er en av årsakene til resultatene de nå ser. På hvert skift er det tre ansatte på jobb, hvor en person tar seg av fôringen, mens de andre jobber ute på anlegget. Hver dag bytter de på hvem som gjør hva slik at alle har kjennskap og kunnskap til hva som skjer på anlegget og kjenner fisken godt.

- Vi har flinke folk på anlegget og det ser vi igjen på resultatene. Hver morgen startes med å ta status på produksjonen, hva skjedde i går og hva må gjøres i dag, sier Krister Fiskå, driftsteknikker ved anlegget.

Aina Berge, lærling, og Ezra McIntyre, driftsteknikker, er klart enige av at de er et godt team som alle motiverer hverandre til å prestere. — God kommunikasjon er avgjørende for de resultatene vi ser. Og litt intern konkurranse har aldri skadet noen, sier Krister når diskusjonen går rundt bordet.

Ansatte ved Bremnes Seashore, Kaldhaug
Hos Bremnes Seashore, Kaldhag er de tre ansatte på jobb, hvor en fôrer og de andre jobber ute. Fra venstre Aina Berge, Øystein Bøthun (Skretting), Krister Fiskå og Ezra McIntyre. 

RGI på 112 og fôrfaktor på 1,07 med fôrene Prime & Express

Bremnes Seashore har fulgt produktanbefalingene for anlegget, bekrefter kundekonsulent i Skretting, Øystein Bøthun. Han har fulgt nøye med på hvordan fôrene presterer for Bremnes. Fra utsett har de kjørt overgangsfôret Supreme, etterfulgt av det nye fôret Prime, og i høst startet de opp med Express. Fisken har spist godt fra dag en, og denne appetitten og veksten ser ut til å være opprettholdt etter skifte til Express.

Utviklingen blir nøye overvåket på anlegget og Øystein er tett på dem for å sikre at fôrene leverer til forventning. Med en startvekt på 170 gr og en vekt på 1,4 kilo i slutten av november, er det tydelig at både fisk og det operasjonelle leverer som det skal. Det er imponerende å kunne informere om en RGI på 112 og fôrfaktor på 1,07.

- Fortsetter det i dette tempoet vil vi ha slakteklar fisk i mai, sier driftsteknikker Krister Fiskå.

Utfôring opp mot 4%

Suksessfaktorer diskuteres frem og tilbake over en kopp kaffe på anlegget. De ansatte faller hele tiden tilbake på gode folk, godt fokus og endring i fôringsstrategi. Tidligere hadde de 2% utfôring uansett forhold og aktivitet hos fisken, nå fôres det flere måltider og til fisken er mett. På det meste har de hatt utfôring opp mot 4%, så fôringsdagene har blitt lengre.

- Vi tilpasser oss etter fiskens appetitt, og ingen fôringsdager er like. Det at vi har dette fokuset er nok det som gjør at vi nå står med de beste resultatene i Bremnes så langt for H17 utsett. Det er gledelig å se at våre tiltak gir resultater, sier Torstein Sigmundsen.

Ingen fôringsdag er lik

- Det er viktig at vi tilpasser fôringen etter appetitt, og den varierer fra en dag til den neste. Noen dager vil fisken ha litt ekstra, mens andre stopper vi tidligere for å unngå fôrtap. Vi har hatt god kvalitet på fôret som gjør at vi ikke har hatt unødvendige stopp, supplerer Ezra McIntyre, driftsteknikker.

Ezra McIntyre har full fokus på fôring
Ezra McIntyre følger nøye med på fôringen for å følge fisken appetitt. 

God fisk og gode driftsforhold

Kaldhag har mottatt god robust smolt fra Trovåg laks, eid av Bremnes, med lite dødelighet og ingen «pinner».

- Fisken og tidspunkt for utsett har helt klart stor betydning for resultatene vår, forklarer Torstein Sigmundsen. Vi har også vært heldige med miljøforholdene, og har så langt ikke hatt noe særlig lus.

Også i fjor var anlegget heldige med lusesituasjonen, hvor det gikk hele 370 dager før det måtte avluses. Lokaliteten har heller ikke opplevd noe sykdomspress ellers.

Når Merdkanten besøkte dem i november, gikk de inn i vintersesongen med lavere temperaturer og mindre lys. Da hadde de hatt gode temperaturer, med 11 grader og gjorde seg klare til å sette ut vinterlys i merdene. De var alle forberedt på en vinter med utfordrende vestlandsvær.

- Når vestlandsværet står på sitt verste har vi en del utfordringer med strøm ettersom dette gjør fôringen vanskelig. Gjennom erfaring og fokus har vi også fått dette til å fungere for oss.

Gode driftsrutiner og leverandører gjør at den daglige driften går nokså smertefritt. Dette gjør at de ansatte kan fokusere på fôring og fisk for å optimalisere resultatene. De er helt klar avhengige av at fôr, servicebåter, og annet utstyr er tilgjengelig når det skal.

Håndfôring ved merdkanten
Gode driftrutiner med flinke folk, god fisk og pålitelige leverandører gjør at anlegget nå opplever tidenes resultater. 


Satser på ungdommen og fremtidens arbeidskraft


Bremnes Seashore har fokus på å fremme næringen og skape arbeidsplasser for ungdom og nyutdannede. Hvert år tar de inn lærlinger. I dag er det Aina Berge som er lærling på Kaldhag. Hun skal opp til fagbrev på nyåret og er alt sikret jobb videre hos Bremnes. Det er totalt 4 lærlinger hos Bremnes i Rogaland per dags dato. I tillegg til lærlingordning har de et samarbeid med akvakulturlinjen på Strand videregående skole, hvor elever er med og hjelper i helgene.