En grønn rognkjeks er en sunn rognkjeks

7 februar 2018

Rensefisken har tatt over for smolten ved Onarheim Bruk

På Onarheim i Tysnes kommune har Onarheim Bruk konsesjon til å produsere 150 tonn rensefisk i året. Her er det klart for vekst!

Her startet oppdrettseventyret i øykommunen Tysnes. Gründeren bak het Fritjof Wiese Hansen. Det var han som i 1978 sikret Tysnes Laks konsesjon til å produsere 200.000 smolt – senere utvidet til 600.000 – i anlegget som i dag er bedre kjent som Onarheim Bruk AS.

Driftsleder Øystein Eskeland viser fram  rognkjeks
Driftsleder Øystein Eskeland viser fram en lusekriger klar for spesialoppdrag i laksemerdene i Hordaland.

Rognkjeks overtok for smolten

Med ferskvannstilgang fra Onarheimselva ble smoltproduksjonen drevet i sørenden av Onarheim. Nå er settefiskproduksjonen erstattet med produksjon av rensefisk.

Parallelt med økende resistens mot behandlingsmidlene, har laksenæringen satset stadig mer på biologisk lusebekjempelse. Administrerende direktør i Alsaker Fjordbruk, Gerhard Meidell Alsaker, har som vanlig vært tydelig: Vi trenger rensefisk. Mye rensefisk. Vi produserer den selv.

Ombyggingen av settefiskanlegget startet sommeren 2015. Samme høst ble den første rogna befruktet, og den første egenproduserte rognkjeksyngelen klekket.

Rogn fra Averøy

– Rogna kommer fra villfanget rognkjeks fra Nordvestlandet. Vi reiser selv oppover til Averøya for å være med på strykingen, og forsikre oss om at de riktige prøvene tas og at rogna er fri for sykdom, forteller Øystein Grov Eskeland, driftsleder på Onarheim Bruk.

) inspiserer inkubatorene med nøye utvalgt rognskjeksrogn fra Nordvestlandet.
Røkter Arild Frøyseth og Skrettings salgsleder rensefisk, Martin Daviden (til høyre) inspiserer inkubatorene med nøye utvalgt rognskjeksrogn fra Nordvestlandet.

Hunnfisken kan bære halvparten av sin egen vekt i rogn. Under strykingen er det ikke uvanlig at fisken slipper mellom 2 og 10 desiliter rogn. Vel tilbake på Tysnes, befruktes rogna og plasseres i egne inkubatorer. Her ligger rognkornene i rennende, friskt vann fra Onarheimsfjorden, til den klekkes på 300 døgngrader (altså 30 dager om vannet holder 10 grader).

Optimal start er viktig

Så fort plommesekken er absorbert, må rognkjekslarven fôres. Skrettings larvefôr CLEAN Start erstatter levendefôr til rognkjeks. Produktsjef rensefisk, Martin Davidsen, anbefaler å starte fôringen to dager etter at plommesekken er fortært.

Larvefôret er satt sammen for å gi rognkjeksen en optimal start på livet. Dét er viktig. Under forskerkonferansen HAVBRUK 2016, fortalte forskere at rognkjeksen kan være mer sensitiv og møte større utfordringer enn antatt.

– Rognkjeksen har rykte som en robust fisk. Når laksen er syk, kan det ses ved at den skiller seg ut fra resten av fisken med unormal oppførsel. Den blir slapp og svømmer ikke som de andre, den er en «svimer». Rognkjeks vil i større grad suge seg fast og sitte stille, fortalte Renate Johansen, histologisjef i Pharmaq Analytiq.

Skretting/Skretting

Dårlig på følelser

På Onarheim har de lært seg å kjenne rognkjeksen. Tett oppfølging er viktig. Det samme er kunnskapen hos røkterne. Rognkjeks er en ny art i oppdrett, og lusespisernes ve og vel er et naturlig tema når de 10 ansatte samles rundt lunsjbordet.

Arild Frøyseth er en av nøkkelpersonene på Onarheim. Han kjenner fiskens luner og har ansvaret for startfôringa. Dessuten har han vært med på den tekniske tilrettelegginga for rognkjeksproduksjonen. Arild deler forskernes oppfatning av at arten kan være vanskelig å lese.

– Den kan være sunn og frisk om den sitter stille. Men den kan også sitte fastsugd helt til den er død. Det er ikke alltid du kan bedømme den utfra appetitten heller, sier han.

Vaksinerer all fisk

I 2016 kunne Onarheim Bruk markere leveransen av sine første 500.000 innsatsklare lusekrigere. All rognkjeksen som leveres fra anlegget, er vaksinert. Arten er utsatt for virus og noen bakteriesykdommer som blant annet vibrio og atypisk furunkulose. Veterinærinstituttet antyder også at tenacibaculum-bakterien kan ha betydning for utbrudd av såkalt kratersyke hos rognkjeks.

– Vi skal levere robust rensefisk, og følger utviklingen hos fisken nøye. Sortering skjer flere ganger fram mot vaksinering, forteller Grov Eskeland.

De ansatte på Onarheim driver løpende med forsknings- og utviklingsoppgaver for å finne de optimale forholdene for oppdrett av rognkjeks. Det setter myndighetene pris på. Forskningsrådet har godkjent satsingen som SkatteFUNN-prosjekt for flere år framover.

– Rognkjeks er en ny art i oppdrett, og det er fortsatt mye vi ikke vet om fisken, påpeker driftslederen.

Rett antall rett i mæren

Næringsinnholdet i Skrettings fôrserie CLEAN er skreddersydd for rensefisk. Rensefiskfôret kaldekstruderes for å bevare næringsinnhold og råvareegenskaper som styrker rensefiskens immunforsvar. Produksjonsmåten bevarer også smakeligheten som den kresne lusejegeren forlanger. Pelleten er også spesialdesignet med tanke på sveveegenskaper og vannkvalitet. Fôret er derfor tilsatt mikroingredienser som binder feaces og gjør den lettere å fjerne fra karene.

Både larvefôret CLEAN Start og settefiskfôret CLEAN Assist inneholder alger. I tillegg til å gi yngelen den attraktive grønnfargen, stimulerer algene god mikroflora i tarmen.

– Vi har gode erfaringer, det er jo en grunn til at vi bruker fôret.

Rognkjeksen fra Onarheim leveres både med båt og med bil, på nøyaktig bestilling fra kunden. Størrelsen på rensefisken er da typisk 30-50 gram. Transporten skjer i egenproduserte leveringstanker som gir full kontroll med vannkvalitet og -miljø. Hver tank fylles med det eksakte antall rognkjeks som bestilles til hver enkelt mær. Slik får kunden nøyaktig kontroll med innblandingen av rensefisken.

Foreløpig produserer Onarheim Bruk kun rognkjeks til Alsaker-konsernets egne matfiskanlegg i Hordaland og Rogaland. Konsesjonen på 150 tonn i året er på langt nær utnyttet, men utbyggingen er godt i gang...

Kari-Ann Leknes i full sving med sortering av rognkjeks.
Kari-Ann Leknes i full sving med sortering av rognkjeks.

Kari-Ann Leknes i full sving med sortering av rognkjeks.