Forsøk viser at helsefôr ikke gir økt risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter

1 mars 2019

Teorien om at helsefôr øker risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter og skader i muskulatur er noe Skretting har tatt på høyeste alvor. Vi har satt opp egne forsøk for å undersøke hypotesen. Forsøkene er nå avsluttet og resultatene viser at helsefôr ikke påvirker fisken negativt.

Makroskopiske undersøkelser og røntgenresultater viser ingen sammenheng mellom bruk av helsefôr og ryggradsdeformiteter eller muskelskader. Resultatene baseres på to separate forsøk med triplikat oppsett, et fra ferskvann og et fra sjøvann. Det ble gjort blindede makroskopiske undersøkelser med palpering før fisken ble filetert og filet undersøkt for muskelskade. Røntgenbilder av fiskene ble avlest blindet av NOFIMA. Ingen av disse undersøkelsene viste forskjeller mellom kontroll og helsefôr. Et utvalg av røntgenresultatene vises under

Figuren viser røntgenresultater fra ferskvann fremstilt som gjennomsnittlig antall affiserte ryggvirvler inndelt etter type deformitet.
Forsøk A - ferskvann: Figuren viser røntgenresultater fra ferskvann fremstilt som gjennomsnittlig antall affiserte ryggvirvler inndelt etter type deformitet. Helsefôr ble fôret i perioden ved vaksinering etter Skrettings anbefalinger. Fisken ble satt ut høsten 2016 og uttaket ble gjennomført blindet på slaktelinjen da fisken var 3250g.

 

Figuren viser røntgenresultater fra sjø fremstilt som gjennomsnittlig antall affiserte ryggvirvler inndelt etter type deformitet.
Forsøk B - sjøvann: Figuren viser røntgenresultater fra sjø fremstilt som gjennomsnittlig antall affiserte ryggvirvler inndelt etter type deformitet. Helsefôr ble fôret gjennom store deler av produksjonen og utgjorde ca. 40% av total utfôret mengde. Fisken ble satt ut høsten 2016 og uttaket ble gjort blindet da fisken var 3650g.

Flere eksterne forsøk er også gjennomført for å undersøke ryggdeformiteter og mulige årsaksforhold. På Frisk Fisk 2019 ble to studier gjennomgått. FHF studien «Sammenheng mellom produksjonsfaktorer og utvikling av kosstingsvirvler i lakseproduksjon (FHF 901430)» fant ingen negativ effekt av fôr tilsatt glukaner i datasettet som ble gjennomgått. I studien ble det ikke tatt stilling til mengde helsefôr brukt. MSD Animal Healths presentasjon «Deformiteter på atlantisk laks, felt og eksperimentelle observasjoner» inkluderte et kontrollert forsøk med triplikat oppsett. Den ene gruppen i forsøket ble pulsfôret et fôr tilsatt β-glukaner, den andre gruppen pulsfôret et identisk spesialfôr uten β-glukaner. Resultatene viste ingen sammenheng mellom bruk av β-glukaner og ryggradsdeformiteter eller bindevevsdannelse i muskulaturen.

Skretting har jobbet med helsefôr i over 25 år og det er viktig for oss at fôrvalget ditt er det beste for fiskens helse. Ønsker du du mer informasjon om forsøkene våre eller har spørsmål, ta gjerne kontakt.

Les flere aktuelle saker

Løsninger tilpasset fiskens helsestatus

Det er viktig for Skretting at fôrvalget ditt er det beste for fiskens helse. 

Les mer

Bedre skinnhelse med Protec

Fiskehelsetjeneste bekrefter at forsøk i felt viser at Protec ga signifikant bedring av fiskens skinnhelse.

Se resultater

Vårt bærekraftprogram

Fra inspirasjon til handling
Skrettings Nuterra program er utviklet for at vi skal leve opp til vårt ansvar og ambisjoner over tid slik at vi kan oppnå vår misjon "Feeding the future".

Om Nuterra