Forskning bekreftet i felt

4 desember 2018

Fiskehelsetjeneste: Protec ga signifikant bedring av fiskens skinnhelse

 I et feltforsøk kjørt på senvinteren 2018 ga fôrvalget tydelig effekt på fiskens ytre barriere. To grupper fikk vekstfôr* gjennom perioden og to sammenlignbare grupper ble fôret Protec etter Skrettings anbefalinger. Det vil si 2 uker Protec etter hver fjerde uke med vekstfôr når temperaturene er under 8 grader og faren for sår øker. En ekstern fiskehelsetjeneste evaluerte fiskens skinnhelse objektivt ved to uttak i etterkant av Protec-fôringen. Resultatene viser signifikante forskjeller mellom kontrollgruppe og Protec-fôret fisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protec ga også en signifikant bedring i det generelle inntrykket av fiskens skinnhelse.

Resultatene i forsøket bekrefter forskning utført av Skretting ARC under kontrollerte forhold, og understreker viktigheten av fôrvalget i vinter.

*Vekstfôret Express Polar ble brukt kontinuerlig i kontrollgruppen. Polar er vinterutgaven av vekstfôret Express og er tilpasset temperaturer under 8 grader.

Les mer om Skrettings arbeid på hud og skinnhelse her