Nytt 1mm startfôr

4 oktober 2017

Nye Nutra Sprint™ erstatter Nutra XP 1mm. Fra nå av vil du få et 1mm fôr som gir et enda bedre resultat, har enda bedre kvalitet og er rimeligere enn det gjeldene Nutra XP 1mm som nå utgår fra sortimentet.

Yngel - Nutra Sprint 1 mm
Det nye 1mm fôret, Nutra Sprint, er resultatet av de erfaringene forskerne hos Skretting har oppdaget de siste årene.

Vi har fått bedre kunnskap om laksens biologi og fysiologi og har klart å finne fram til nye fôrløsninger som utnytter dette.

Gode resultat

Nutra Sprint er et helt nytt startfôr med optimalisert resept som i forsøk har vist gode resultater og bidrar til god vannkvalitet. Fôret er validert både gjennom tester på vår forskningsstasjon på Lerang og i felt hos kunder.

For hos oss handler det om å ta det neste steget og stadig gjøre ting bedre. Derfor sørger vi for å ha innsikt i ting som går utover det som er etterspurt i dag. Denne beredskapen er en viktig grunn til at vi har klart å komme opp med Nutra Sprint. I første omgang er det 1mm som blir lansert. Senere vil vi lansere også andre størrelser.

Rimeligere og bedre

Forskning lønner seg, og nye innovative metoder har gjort dette fôret rimeligere å produsere. Å gjøre mer og bedre med mindre reduserer kostnadene, og det er en gevinst som kommer deg til gode i form av redusert fôrpris.

Skretting har gjort store investeringer i fabrikken på Averøya utenfor Kristiansund for å produsere nye Nutra Sprint 1mm. Endringene gir:

  • positiv effekt på produksjonskost
  • optimalisert logistikk gjør at vi også sparer inn på frakt

Nutra Sprint 0,5 og 0,7mm kommer senere

Du kan være trygg på at Skretting ikke tar noen snarveier, og det betyr at vi av og til må smøre oss med litt tålmodighet. Nutra Sprint 0,5 og 0,7mm er nå i valideringsfasen, og de vil bli tilgjengelige så snart vi har bekreftet effekten og resultatene også for disse størrelsene. I mellomtiden er det Nutra XP 0,5 og 0,7mm som skal brukes.

Ta kontakt med din kundekonsulent for mer informasjon.

Lukk
For å forbedre nettsiden for deg bruker vi informasjonskapsler Les mer