Natur, miljø og bærekraft står sentralt i Sogn Aquas landbaserte kveitesatsing

Røkterne er nesten på fornavn med kveitene som svømmer i Vestlandets største utendørsbasseng

August 2019