Lerøy og Lingalaks viser vei for hele laksenæringen

Mikroalger tilfører laksen høyoktan Omega 3