Det Norske Veritas etter gjennomgang av soyaleverandører i Brasil:

«I forkant hadde vi forventet å finne eksempler på at ting ikke var under kontroll. Det var ikke tilfelle.»