Skrettings forskningsinnsats gir oppdrettere full utnyttelse av potensialet i RAS

I RAS-laben avslører forskerne RAS-teknologiens nye krav til fôr

August 2019