Den storstilte dugnadsjakten på morgendagens råvarer er i gang

I 2022 er minst en sjettedel av råstoffet i dagens fiskefôr erstattet