Høst og Skrettingselskapet Atla får avlinger i Vietnam til å gro med norsk lakseslam, men trenger enda mer “skit”

Nye EU-miljøkrav kan få konsekvenser for slambehandling hos settefiskanlegg