Lerang forskningsstasjon har fått forskningstillatelse for rognkjeks og leppefisk

Nå flytter rensefisk inn i forsøkskarene