Forskere i verdensklasse gir ny viten om de livsviktige mineralene

Gir større, sterkere og sunnere laks