30 år siden Lerang forskningsstasjon offisielt ble åpnet

Her er laksenæringens innovasjonsfabrikk