Skretting setter høye mål for fôrforskningen på Store Teistholmen Ø

På Teistholmen jobber forskerne med pelleten som skal hjelpe laksenæringen med å halvere dødeligheten