Skretting satser på ungdommer med drivkraft og ønske om å få til noe

Disse tre bygger sin framtid på verdens største og mest avanserte fiskefôr-fabrikker