Tiden er moden for ny industribygging

Mads Martinsen, direktør for produktutvikling