Skretting ser positive effekter av sin egen klimabeslutning

Da fôrfabrikken valgte bort trailerne, fikk Nord-Norge en helt ny godsrute til Europa