Koronaviruset gjør jobbskiftet ganske så spesielt

Christina og Kristine inn i fiskehelseteamet