Skretting's rolle i havbruksnæringen

Skrettings misjon ‘Feeding the Future’ er basert på utfordringen det er å sørge for mat til en global befolkning som er estimert til å nå ni milliarder mennesker innen 2050. Vår ambisjon er å bidra til å møte verdens økende matbehov gjennom ansvarlig havbruk. Vi gjør dette ved å søke etter innovative måter å øke effektiviteten og ernæringsverdien til våre produkter og produktiviteten til våre kunder, samtidig som vi også reduserer vår verdikjedes påvirkning på miljøet.

“Havbruk tilbyr en attraktiv løsning på verdens matvarebehov. Havbruksnæringen er allerede den raskest voksende sektoren innen produksjon av mat fra dyr, men potensialet for videre vekst er fortsatt stort. Jeg ber dere ikke om å endre retning, jeg ber dere om å akselerere utviklingen.”
Kofi Annan
Key note speaker AquaVision 2012
“Havbruksnæringen vil hjelpe med å lukke gapet mellom bærekraftige fiskerier og det globale behovet når det gjøres på en ansvarlig måte.”
Sir Bob Geldof
Key note speaker AquaVision 2014

Vår posisjon som global leder innen fôr til havbruk

Innovasjon driver havbruksnæringen framover.Takket være forsknings- og utviklingsaktiviteter utført av Skretting Aquaculture Research Centre i samarbeid med våre teknikere, har Skretting konsekvent utviklet innovative produkter og konsepter som møter ernærings- og helsekravene til fisk og reker, fra larvestadiet til slakting.

Skrettings suksess er bygget på selskapets markedsdrevne tilnærming til forskning og utvikling, som veiledes av selskapets fire sentrale pilarer for innovasjon: Lifestart, Helse & velferd, Fôreffektivitet og Modeller & tjenester.

Skrettings pilarer for innovasjon; life start, fôreffektivitet, helse & velferd, Modeller & tjenester