Juridisk informasjon

Skretting er et registrert varemerke som all fiskefôrvirksomhet i Nutreco N.V., Nederland, foregår under.

Skretting bestreber seg på å sikre at innholdet på dette nettstedet til enhver tid er så oppdatert og nøyaktig som mulig. Samtidig gir Skretting ingen garanti for bruken, gyldigheten, nøyaktigheten, påliteligheten til, følgene av bruken av, eller andre hensyn til, informasjonen på dette nettstedet eller andre tilknyttede nettsteder.

Ikke under noen omstendighet skal Skretting være ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller kostnader som skyldes tap av bruk, data eller fortjeneste, enten det er i forbindelse med en kontrakt, uaktsomhet eller en forsettelig handling som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med bruk av informasjon på dette nettstedet eller eksterne nettsteder som det henvises til herfra.

Skretting er opptatt av å sikre personvernet på Internett, og du kan besøke våre nettsteder uten å avsløre din identitet eller annen informasjon om deg selv. Våre nettservere lagrer bare IP adresser, ikke e-postadresser til personer som er innom nettstedet. Slik informasjon blir bare registrert for å utarbeide statistikker over antall besøkende, besøkets varighet og hvilke sider som besøkes, osv. Opplysningene bruker vi til å måle bruken av nettstedet og forbedre innholdet.

I enkelte tilfeller kan vi imidlertid be om informasjon fra deg, som for eksempel navn og adresse. Opplysningene vil bare bli brukt til å besvare spørsmål, og vil ikke bli videreformidlet. 

Skretting har opphavsretten til alle bilder som brukes på nettstedet. Bildene skal ikke benyttes av tredjeperson.