Fagsjef landbasert oppdrett

Type ansettelse Fast
Land Norge
Lokasjon Stavanger evt. Averøy eller Stokmarknes
Søknadsfrist 29.12.2020

I Skretting Norge er det ledig stilling som Fagsjef landbasert oppdrett.

Som fagsjef vil du ha ansvar for å videreutvikle våre ernæringsløsninger til de som produserer laks og ørret på land, slik at vi opprettholder vår markedslederposisjon. Du vil være en del av vårt team settefisk/landbasert på fem som jobber ut mot dette segmentet.

Du vil være tett på utfordringene i norsk havbruksnæring, men også løsningsorienterte forskere hos Skretting Aquaculture Research Centre (ARC) og vår globale divisjon. Slik vil du fungere som et viktig bindeledd mellom forskning og felt. Vi søker etter en innovativ, utadvendt og forretningsorientert person, som motiveres av å skape løsninger og verdier for våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Vår fagekspert på ernæringsløsninger for landbasert oppdrett som tar hensyn til både fisk og teknologi
 • Feltorientert produktutvikling av fôr til landbasert produksjon av laks og ørret, herunder settefiskproduksjon, storsmoltproduksjon og fullskala produksjon av laks på land (både i gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg) i tillegg til stamfiskproduksjon
 • Forskningsbaserte produktlanseringer
 • Validering og videreutvikling basert på kundesamarbeid
 • Aktivt delta i global produktgruppe for ferskvann og RAS
 • Faglig støtte til kolleger og kunder

Kandidaten:

 • Engasjement for oppdrett, landbasert produksjon og bærekraft
 • Kreativ og løsningsorientert med mål om resultater
 • Høyere utdanning (master) innen havbruk/biologi/ernæring/havbruksteknologi/fiskehelse eller tilsvarende
 • Relevant praktisk erfaring. Omfattende praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Solide formidlingsevner skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Flink til å skape samarbeid og bygge nettverk og relasjoner

Vi tilbyr:

I Skretting er det høy grad av trivsel og mange utviklingsmuligheter. Stillingen gir deg høy grad av frihet og spillerom. Fordi du samarbeider på tvers av team, vil du få god innsikt i bedriften og stor støtte fra kolleger. Du vil holde deg oppdatert innen faget gjennom deltakelse på seminarer, tett samarbeid med våre forskere og jevnlige kundemøter.

Stillingen rapporterer til direktør for produktutvikling og bærekraft. Kontorsted: fortrinnsvis Stavanger, alternativt en av våre andre lokasjoner - Averøy eller Stokmarknes. Det må påregnes noe reiseaktivitet.

Hvis du mener du er den rette til å fylle stillingen, oppfordrer vi deg til å sende oss din søknad og CV. Ved spørsmål om stillingen kan du gjerne ta kontakt direktør for produktutvikling og bærekraft med Mads Martinsen på mobil 916 40 119.

Merk søknaden «Fagsjef landbasert» og send den før 29. desember.

Søk nå