Kvalitetsleder

Type ansettelse Fast
Lokasjon Stavanger

Vi søker kvalitetsleder til vår fabrikk i Stavanger. Som kvalitetsleder i Skretting vil du få spennende utfordringer i verdens ledende fiskefôrselskap. Arbeidssted er ved Skretting sin fabrikk i Stavanger. Stillingen rapporterer til Fabrikksjef og funksjonelt til kvalitetssikringssjef og er en del av Skrettings kvalitetsteam

Som kvalitetsleder i Skretting har du følgende ansvarsområder:

 • Lede HACCP og kvalitetsforbedringsarbeidet ved fabrikken
 • Overvåke kvalitetsutviklingen på alle produkter og sikre at nødvendige tiltak iverksettes dersom det oppstår kvalitetsutfordringer
 • Sikre at kvalitets- og sporbarhetssystem fungerer
 • Påse at rutiner og prosedyrer innen kvalitetskontroll av produkter holdes løpende oppdatert og etterleves
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av ferdigvarelaboratoriet
 • Oppfølging av reklamasjoner
 • Opplæring av medarbeidere
 • Fast deltaker i fabrikkens ledergruppe.
 • Kontaktperson overfor myndighetene (Mattilsynet)

 

Vår kvalitetsleder må også:

 • Veilede og gi faglig støtte i kvalitetsspørsmål.
 • Initiere og følge opp forbedringsarbeid og avviksbehandling.
 • Delta på interne og eksterne revisjoner.
 • Utarbeide handlingsplan for kvalitetsavdelingen.

 

Ønsket kompetanse:

 • Bachelorgrad
 • Minimum fem års erfaring fra kvalitetsarbeid i produksjonsbedrift
 • Inngående kjennskap til HACCP og kvalitetsrevisjon er en fordel
 • Kjennskap til styringssystemer som ISO 9001, 14001 og 22000 og GlobalGap

 

Personlige egenskaper:

For å lykkes i stillingen må du være strukturert og nøyaktig. Vår kandidat må ha god helhetsforståelse, samtidig som du er faglig sterk og evner å fange detaljene. Du har i tillegg gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.

Virker dette interessant? Har du den formelle bakgrunnen, rette erfaringen og i tillegg kan beskrives i tråd med de personlige egenskapene vi leter etter? Da håper vi å høre fra deg! For den rette kandidaten kan vi by på et spennende fagmiljø som er forankret i en solid bedrift, i en framtidsrettet næring.

Søknadsfrist: snarest

Søk her

Spørsmål om stillingen

Aslak Bjørshol, Fabrikksjef
Mobil 472 33 528

Therese Svendsen, HR Rådgiver
Mobil 992 96 414