Hva som inspirerer oss

Vår misjon

Feeding the Future

Vår misjon er basert på utfordringen med å sørge for nok mat til en global befolkning som er estimert til å nå ni milliarder mennesker innen 2050. I tillegg til en raskt voksende verdensbefolkning og økt urbanisering, vil en voksende middelklasse og endrede matvaner føre til en kraftig økning i proteinbehovet, spesielt i vekstmarkeder. Ambisjonen er å bidra til å møte det økende behovet på en bærekraftig måte. Vi vil gjøre dette ved å kontinuerlig søke etter innovative måter å øke effektiviteten og ernæringsverdien til våre produkter, produktiviteten til våre aktiviteter og våre kunder, og ved å redusere våre verdikjeders påvirkning på miljøet. Bærekraft ligger i naturen til vår virksomhet.

Misjon og visjon illustrasjon

Vår visjon for en bærekraftig fremtid for havbruksnæringen 

I en verden med begrensede naturressurser og en voksende befolkning, øker etterspørselene etter høykvalitets- kjøtt, fisk og reker. Vi er den globalt ledende leverandøren av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger, og fremmer vekst og velferd for fisk og reker. 

Skretting er et viktig ledd i verdikjeden fra fôr til matfat. Vi anvender vår kunnskap om råvarer og fiskens ernæringsbehov for å levere optimal verdi av begrensede naturressurser. Denne posisjonen støttes av innovasjon og tekniske ferdigheter i verdensklasse.

Feeding the future

Verdiene vi lever etter

Our values