AquaSim

AquaSim samler den kunnskapen vi har om virkningen mellom fôr, fisk og miljø. Ved å kombinere denne kunnskapen med fôrpris og driftskostnader kan AquaSim finne den mest kostnadseffektive produktmiksen for en fisk.

Ved å kombinere biologi, kvalitet og økonomi gir vårt robuste sett av innovative AquaSim-verktøy kvalifiserte referanser der oppdrettere kan regne ut forventet ytelse, og få hjelp med å optimalisere produksjonen ytterligere. 

I løpet av de siste 20 årene har vi etablert en omfattende portefølje av vekstmodeller for artene vi leverer fôr til. Formålet med vekstmodellene er å forutsi hvordan fisken vil yte i sine omgivelser, og gi kost-nytte evalueringer av ulike oppdrettsforhold.

Basert på vurderinger av oppdrettsmiljøet og hvert anleggs produksjonsmål, gir vi en rekke anbefalinger - inkludert de mest effektive lagringsmønstre, fôrvalg og fôrstrategi - for å hjelpe oppdrettere med å oppnå ønskede resultater.

An example of a AquaSim tool