AltraRCX

  • Vannkvalitet
  • Resirkulering
  • God vekst

Høyytelsesfôr tilpasset smoltproduksjon i RAS

  • Bedre vekst med næringsinnhold tilpasset postsmolt
  • Økt vekst uten økt utslipp av nitrogen
  • Mer stabil feces som består av større partikler

Næringsinnhold tilpasset postsmolt gir bedre vekst

AltraRCX inneholder høyere nivå av næringsstoffer som bidrar til vekst og energi. Forsøksresultater viser at fisken vokser betydelig bedre med AltraRCX enn med Nutra RC.

Bedre vekst uten økt utslipp av nitrogen

AltraRCX har en næringsbalanse tilpasset temperatur og fiskestørrelse. Dette gjør at man får økt vekst uten at man får et økt utslipp av nitrogenholdige avfallsstoffer. Årsaken er at fôret har et tilstrekkelig nivå av energi som dekker fiskens energibehov, og dermed unngår man at fisken benytter protein som energikilde. Protein som energikilde gir en dyrere produksjon, fisken må bruke energi for å kunne utnytte protein som energikilde, og man vil ha en utskillelse av TAN over gjellene som ikke er knyttet til biomasseøkning.

Fecesbinder som gir mer stabil feces

På lik linje med Nutra RC inneholder fôret en fecesbinder som bidrar til at feces er mer stabil og består av større partikler. Dette gjør at organisk material er lettere å fjerne via det mekanisk filteret.

 

Anbefalt fôrløp i resirkuleringsanlegg

Anbefalt fôrløp i resirkanlegg