Amber Neptun St

Amber Neptun ST (starter) er Skrettings settefiskfôr til marine arter. Fôret sikrer økt fôropptak og rikelig tilgang på næringsstoffer, noe som gir settefisken et forsprang som bare øker med tiden. Med helsefremmende næringsstoffer inkorporert, er fôret også med på å sørge for at settefisken får et helsemessig godt utgangspunkt. Amber Neptun ST anbefales brukt i hele settefiskfasen fra 5-100 gram.

Egnet til