Amber Neptun

  • Marine arter
  • Vekstfôr

Amber Neptun er vekstfôr tilpasset til marine arter, som torsk. Fôret har energi- og proteininnhold tilpasset torsk og gir god vekst og ytelse.

Egnet til